PREVENTIEVE GENEESKUNDE

U dient hierbij een onderscheid te maken tussen:
 
  • Primaire preventie: bij gezonde mensen ziekte voorkomen voordat de ziekte zich ontwikkelt door bvb. het behandelen van risicofactoren.
  • Secundair preventie: bij patiënten die in het verleden reeds geconfronteerd werden met een ernstige degeneratieve aandoening, zoals bijvoorbeeld een hartinfarct of kanker. Hierbij is het de bedoeling een herval te voorkomen of de progressie van de aandoening te vertragen.
  • Tertiaire preventie: waarbij patiënten met een chronische degeneratieve aandoening behandeld worden om te voorkomen dat de ziekte deterioreert.
Image: 
Sorteervolgorde: 
20